Google AdWords gebruiken voor een boost van je organische resultaten

Kan ik Google AdWords gebruiken om mijn organische resultaten een boost te geven?

Het gebruik van Google AdWords (SEA) heeft niet een directe invloed op organische resultaten. Het is echter niet zo dat er helemaal geen relatie is. Die is er namelijk wel. In dat opzicht is het advertentieprogramma van Google dus te gebruiken voor een organische boost. Er is in feite sprake van een indirecte invloed met verschillende gevolgen. In de eerste plaats is het mogelijk om je naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast is er sprake van het verhogen van de autoriteit van je website. Bovendien mag je doorgaans rekenen op een hogere CTR. Het gaat hierbij vrijwel altijd om een combinatie van SEA en SEO. Om met Google AdWords je organische resultaten te boosten, dient de SEO ook goed te zijn.

Naamsbekendheid vergroten

Het vergroten van de naamsbekendheid (Branding) heeft meerdere voordelen. Bijvoorbeeld als je niet alleen adverteert, maar je website ook bovenin in organische zoekresultaten staat. Dat vergroot de naamsbekendheid, want de gebruiker ziet de website meerdere keren. Dat schept vertrouwen en daarmee trek je extra bezoekers aan. Bovendien is er een groep die de eerste pagina scrolt. Je website is met Google AdWords al bovenaan te zien. Als de gebruiker dan scrolt en ziet onderaan de pagina je website staan, schept dat ook vertrouwen. Je hoeft dus niet bovenaan in de organische zoekresultaten te staan.

Verhoging CTR en autoriteit

De Click Through Rate verhoogt als je in resultaten meerdere keren voorkomt. Dus zowel organisch als via SEA. Sta je met je website op de vierde positie en is er sprake van een hoge CTR? Dan valt dat zeker op bij Google, want blijkbaar is je website dan interessant genoeg om op te klikken. Zelfs misschien interessanter dan de website op de derde positie. De kans is dan aanwezig dat je een positie omhoog schuift. Hieraan zie je dat het wel mogelijk is om Google AdWords op een indirecte manier voor organische zoekresultaten te gebruiken. Er is dan bovendien sprake van het sneeuwbaleffect. Kom je hoger in Google dan is de kans nog weer groter dat er meer bezoekers komen.

Het combineren van SEA via Google AdWords en SEO heeft ook invloed op de domein autoriteit. Binnen de zoekmachine optimalisatie is autoriteit een belangrijk onderdeel. Het is een uitdrukking van Google om te bepalen hoe belangrijk jouw website is. Ook hiervoor geldt weer een sneeuwbaleffect. Als er steeds meer bezoekers komen, is de kans op het delen van deze informatie groter. Je autoriteit stijgt als er meer backlinks naar je website komen. Google gaat als je website autoriteit heeft deze website als expert zien. Het is daarom ook belangrijk om? op je website deelbare content toe te passen. Plaats knoppen voor het delen van social media om het de bezoekers eenvoudig te maken.

Indirecte invloed AdWords op organische zoekresultaten

Zoals je ziet, is er alleen sprake van een indirecte invloed bij het gebruik van Google Ads op de organische zoekresultaten. Het is dan ook geen instrument om je positie in de zoekresultaten rechtstreeks te versterken. Google AdWords is een op zich staand programma op het gebied van SEA. Je hoeft er dus geen geld en energie in te steken om te zorgen dat de organische zoekresultaten hierdoor verbeteren. Gebruik het advertentieprogramma gewoon waarvoor het bedoeld is. Dat er dan indirecte invloeden zijn, is uiteraard wel mooi meegenomen. Het effect hiervan is echter niet snel meetbaar. Het blijft dan ook onduidelijk of de advertenties in de zoekmachine veel indirecte invloed hebben op je zoekresultaten of niet. Het is beter om de SEA en SEO strategie gescheiden te houden.