Algoritme Updates

Algoritme Updates uitleg en gevolg

Algoritme updates van Google komen regelmatig voor. De zoekmachine past het algoritme aan die die ene keer minder en de andere keer meer impact hebben. Een aanpassing of verandering heeft niet altijd invloed op je SEO. Dat is vaak wel het geval als er een grote algoritme update is doorgevoerd. Een bekend voorbeeld van een update die veel invloed had, is Google Panda. Ook de Google Hummingbird update heeft invloed gehad op de organische zoekresultaten. Een simpel voorbeeld van een update is de wijziging van het aantal karakters voor de meta description. Dat is nu gemiddeld 155 karakters en daarvoor was het tijdelijk even 300 tekens. Updates veranderen dus nogal eens en zoals je ziet ook wel eens teruggedraaid.

Algoritme updates van Google en SEO

Het is mogelijk dat een algoritme update van Google je zoekmachine optimalisatie beïnvloedt. Dan is het taak om zo snel mogelijk ervoor te zorgen dat je website weer de hogere ranking krijgt. Of misschien heeft je website door de update juist een hogere ranking gekregen. Dat is ook nog een optie, maar komt minder vaak voor. In maart 2019 is de zogenoemde Florida 2 update doorgevoerd. De verwachting was dat er veel ging veranderen in de rankings, maar dat is achterwege gebleven. Het is ook niet echt bekend wat nu het exacte effect is geweest van deze Google update van het algoritme. Mogelijk dat de zoekmachine zoekopdrachten op een andere wijze interpreteert. Als dat zo is, heeft dat mogelijk wel gevolg voor de ranking. Dan is het een kwestie van de zoekopdrachten zelf ook anders te interpreteren.

Duizenden aanpassingen per jaar

Je merkt van het overgrote deel van de algoritme updates van Google helemaal niets. Je ziet geen verandering SERP en de bezoekersaantallen blijven gelijk. Google voert dan ook wel duizenden aanpassingen op jaarbasis door. Als elke aanpassing effect zou hebben, zijn de veranderingen ook niet bij te houden. Het belangrijkste zijn de echt grote updates en die je moet je natuurlijk wel volgen.