GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR (General Data Protection Regulation) uitleg en toepassing

GDPR is de afkorting voor General Data Protection Regulation en heeft betrekking op de bescherming van persoonlijke data. Het omvat een Europese algemene verordening gegevensbescherming. De richtlijn in de privacyregelgeving vormt de basis voor de bescherming van natuurlijke personen. Dit in relatie tot de werking van persoonsgegevens en in verband met het vrije verkeer van deze gegevens. Het doel van GDPR is dat bedrijven een beleid hebben dat zich richt op het respecteren van de privacy van consumenten. De richtlijn is daarom van toepassing op alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verzamelen of deze informatie verwerken en gebruiken. De GDPR heeft impact met voordelen en nadelen. Er is in ieder geval een uniforme privacyregeling in de EU. Een nadeel is dat er verplichtingen uit voortvloeien.

GDPR toepassen

GDPR is toe te passen met bijvoorbeeld het vragen van toestemming om persoonlijke gegevens op te slaan. Een simpel voorbeeld is het toestaan van ‘cookies’ als je een website bezoekt. Er zijn verschillende verplichtingen die voortvloeien uit de GDPR. Zo is het bijvoorbeeld ook zo dat er een meldingsplicht is voor datalekken. Krijg je te maken met een datalek? Die moet je dan binnen 72 uur melden. Er gelden voor grote organisaties overigens extra verplichtingen. Bijvoorbeeld in de vorm van het verplicht aanstellen van een Data Protection Officer. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorziet overigens ook in het waarborgen van het vrije verkeer van gegevens in de EU.

Ben je zelfstandig ondernemer?

Ben je zelfstandige? Dan heb je ook met de regelgeving te maken. Het is belangrijk dat je data in kaart brengt en het karakter bepaalt van de gegevens die je gebruikt. Kijk ook naar de bescherming van de gegevens en houd documentatie bij aangaande je verrichtingen op basis van de GDPR. Wil je weten of jij in orde bent met de GDPR wetgeving? Contacteer ons dan via onze contactformulier.