.htaccess File

.htaccess File uitleg en wat doe je ermee?

Een .htaccess file vormt een configuratiebestand. In de file staan instructies die betrekking hebben op de afhandeling van verkeer dat binnenkomt. Daarnaast biedt de .htaccess file de gelegenheid om van je submappen de instellingen aan te passen. Het .htaccess bestand heeft geen naam, maar is een extensie. Het plaatst de file in een map of bijvoorbeeld in de root folder van je website. Er zijn verschillende functionaliteiten van toepassing. Het is onder meer mogelijk om een blokkade op te werpen voor IP-adressen. Zo is het ook mogelijk om foutmeldingen te wijzingen of gebruik te maken van de optie voor redirecten. In aanvulling daarop is het mogelijk om mappen te beveiligen. Maak je gebruik van rewrite rules? In dat geval is het handig om te weten dat de rewrite enginge is aan te zetten.

.htaccess file maken

Het maken van een .htaccess is niet moeilijk. Die maak je in kladblok in de vorm van een tekstbestandje dat uit enkele regels bestaat. Het is uiteraard afhankelijk van je doel om tot de keuze voor de regels te komen. Een tekstbestandje voor een doorverwijzing is bijvoorbeeld: redirect 301/verkeerd.html. /juist.html. Wil je een IP-adres blokkeren? Dat doe je als volgt:

order deny , allow

deny from (IP-adres invullen)

deny from (IP-adres invullen)

allow from all

Wist je trouwens dat de afkorting van .htaccess staat voor HyperText Access? Hieruit blijkt maar weer dat je met het tekstbestandje opdrachten geeft aan de webserver.

Toepassing in WordPress

Het .htaccess bestand is in WordPress ook te gebruiken om te regelen dat permalinks op je website gebruiksvriendelijk zijn. Overigens is het nog handig om te weten dat het bestand doorgaans in de hoofdmap van de webserver te vinden is. Dat is de root folder. Als het bestand in andere mappen voorkomt, is er sprake van het overrulen van het bestand in de hoofdmap.

Uitleg CTR (Click Through Rate) als verhoudingscijfer

CTR staat als afkorting voor Click Through Rate en is te vertalen naar klikfrequentie. Het gaat hierbij om het aantal keren dat gebruikers of bezoekers op een advertentie klikken. De CTR is een uitstekend instrument om te analyseren hoe de prestaties van de advertenties en zoekwoorden zijn. Er is een formule voor de klikfrequentie. Die luidt: CTR = aantal klikken op advertenties gedeeld door het aantal vertoningen. Er is bijvoorbeeld sprake van 100 vertoningen en van 30 klikken. Dan is de Click Through Rate 30% (30 kliks gedeeld door 100 vertoningen).

Belang van hoge CTR

Een hoge CTR is belangrijk. Daaraan is namelijk af te leiden dat de advertentie succesvol is op het zoekwoord. Het keyword sluit goed aan op de behoefte van de gebruiker of bezoeker. In het account van Google AdWords staat voor elk van de advertenties de klikfrequentie apart vermeld. Zo is er sprake van een goed overzicht en inzicht in het succes van advertentiecampagnes. De klikratio biedt de mogelijkheid om de advertentiecampagne nog scherper neer te zetten. Een lage CTR biedt ruimte tot verbetering. Bijvoorbeeld met het gebruik van net even andere zoekwoorden.

Relatie zoekwoord en advertentie

Het is zeker belangrijk dat er sprake is van een relatie tussen het zoekwoord en de advertentie. Dat is niet het enige, want de advertentie dient ook weer relevant zijn aan de bedrijfsactiviteiten. Het is dus niet alleen belangrijk dat de klikratio hoog is, want het bezoek dient ook tot conversie te leiden. Overigens is het uiteraard altijd mogelijk om de investering te meten aan de hand van de click through ratio. De CTR bepaalt mede de kosten van een klik per advertentie. De klikfrequentie is dan ook meer dan alleen een succesindicator voor online advertentiecampagnes.

Conclusie

Heb je Google AdWords campagnes lopen met één of meerdere advertenties. Dan is het belangrijk dat je erop toeziet dat jouw CTR (doorklikratio) optimaal is. Weet je niet meteen hoe je jouw doorklikratio kan verbeteren. Contacteer ons dan via onze contactformulier. Wij helpen jou graag om de doorklikratio en conversie van jouw website/webshop te verhogen.