.htaccess File

.htaccess File uitleg en wat doe je ermee?

Een .htaccess file vormt een configuratiebestand. In de file staan instructies die betrekking hebben op de afhandeling van verkeer dat binnenkomt. Daarnaast biedt de .htaccess file de gelegenheid om van je submappen de instellingen aan te passen. Het .htaccess bestand heeft geen naam, maar is een extensie. Het plaatst de file in een map of bijvoorbeeld in de root folder van je website. Er zijn verschillende functionaliteiten van toepassing. Het is onder meer mogelijk om een blokkade op te werpen voor IP-adressen. Zo is het ook mogelijk om foutmeldingen te wijzingen of gebruik te maken van de optie voor redirecten. In aanvulling daarop is het mogelijk om mappen te beveiligen. Maak je gebruik van rewrite rules? In dat geval is het handig om te weten dat de rewrite enginge is aan te zetten.

.htaccess file maken

Het maken van een .htaccess is niet moeilijk. Die maak je in kladblok in de vorm van een tekstbestandje dat uit enkele regels bestaat. Het is uiteraard afhankelijk van je doel om tot de keuze voor de regels te komen. Een tekstbestandje voor een doorverwijzing is bijvoorbeeld: redirect 301/verkeerd.html. /juist.html. Wil je een IP-adres blokkeren? Dat doe je als volgt:

order deny , allow

deny from (IP-adres invullen)

deny from (IP-adres invullen)

allow from all

Wist je trouwens dat de afkorting van .htaccess staat voor HyperText Access? Hieruit blijkt maar weer dat je met het tekstbestandje opdrachten geeft aan de webserver.

Toepassing in WordPress

Het .htaccess bestand is in WordPress ook te gebruiken om te regelen dat permalinks op je website gebruiksvriendelijk zijn. Overigens is het nog handig om te weten dat het bestand doorgaans in de hoofdmap van de webserver te vinden is. Dat is de root folder. Als het bestand in andere mappen voorkomt, is er sprake van het overrulen van het bestand in de hoofdmap.

Word jij teruggevonden in de Google zoekmachine? Wij testen het gratis voor jou.

13 + 4 =