Waarom je beter een lijdende vorm niet gebruikt in jouw SEO teksten

Waarom je beter geen lijdende vorm gebruikt in SEO teksten

Een lijdende je-vorm in je SEO teksten komt passief over. Bovendien creëer je daarmee afstandelijkheid tot de lezer. Je wilt dat de bezoeker van je website zich betrokken voelt. Daarom is het beter de lijdende vorm niet in je teksten te gebruiken. Een passieve zin leeft niet en bij een actieve zin krijg je dat gevoel wel. Een ander nadeel van de lijdende vorm is dat de zinnen vaak langer zijn. Dat zorgt er weer voor dat het moeilijker is de tekst te lezen en te begrijpen. Een zin als ‘Paul wordt altijd uitgelachen door zijn klasgenoten’ is passief. ‘Zijn klasgenoten lach Paul altijd uit’ is actief. Het is een klein verschil dat voor je lezers een wereld van verschil is.

Lijdende vorm niet gebruiken in SEO teksten: maak actieve zinnen

Ben je gewend om teksten te schrijven zonder op het gebruik van de lijdende vorm te letten? Dan is het een kwestie van wennen om het anders te doen. Je went vanzelf aan het vermijden van werkwoorden als ‘worden en kunnen’. Het is gewoon een kwestie van even omschakelen. In bepaalde situaties levert het nog wel eens problemen op om de lijdende vorm te vermijden. In dat geval is het aan te raden om op zoek te gaan naar een ander werkwoord. Het gaat erom dat de zin klopt en actief is in plaats van passief. In een lijdende zin is het personage passief en niet actief. Gebruik je de actieve vorm dan is je personage ineens handelend bezig. Het verhaal gaat veel meer leven als je het personage laat handelen.

Vind je het lastig om van een lijdende zin een actieve zin te maken? Daar is wel een handig trucje voor. Stel de vraag bij een passieve zin ‘Door wie?’ en het is gemakkelijk om de zin actief te maken. Bijvoorbeeld ‘Gisteren heeft Jan veel pijn geleden toen hij door Peter op zijn neus werd geslagen’. Als je dan aan ‘Door wie?’ denkt, weet je dat Peter sloeg en Jan het slachtoffer was. De actieve zin luidt dan: ‘Peter sloeg Jan gisteren op zijn neus en dat deed hem veel pijn’. Of ‘Jan leed gisteren veel pijn nadat Peter hem op zijn neus sloeg’. Passieve zinnen zijn minder aantrekkelijk. Het is voor de populariteit van je website belangrijk dat je aantrekkelijke teksten schrijft. Een bezoeker haakt sneller af als je alleen maar lijdende zinnen gebruikt. Bij een actieve vorm neem je de bezoeker als het ware mee in het verhaal. Er is direct sprake van betrokkenheid.

Wanneer wel passieve zinnen gebruiken?

Je ontkomt er niet altijd aan om geen lijdende vorm toe te passen. Het is ook niet zo dat je nooit een passieve zin mag gebruiken in SEO teksten. In bepaalde situaties versterkt een passieve zin het verhaal. Bijvoorbeeld als een korte passieve bijzin. Het is bovendien ook een manier om juist wel afstand te creëren. Verder is het zo dat een lijdende zin niet actief is te maken als er levende wezens onderdeel vanuit maken.

Het is het beste om teksten te schrijven vanuit een actieve vorm. Dat er lijdende zinnen deel van uitmaken, is geen probleem zolang die maar niet overheersen. Heb je een tekst geschreven en denk je dat die toch te passief is? Lees de tekst zelf eens na. Of gebruik de mogelijkheid in Word om van een bepaald woord het aantal te tellen. Dan zie je in een oogopslag hoe vaak je de lijdende werkwoorden gebruikt. Per zin is het dan mogelijk om deze aan te passen.